Višerodne sorte jagode

Osnovne karakteristike:
 • Cvijeta i plodonosi od proljeća do jeseni
 • Mali dio proizvodnje jagode u svijetu je baziran na proizvodnji iz višerodnih sorti
 • Razvijen mali broj sorata višerodne jagode
Ove jagode se nazivaju još i stalnorađajuće ili jagode mjesečarke.
Prednosti višerodnih sorti jagode:
 • Berba tokom cijele godine
 • Prisutnost na tržištu tokom cijele godine
 • Visoki prinosi
 • Visoka prosječna cijena plodova jagode
 • Prisutnost jagode na tržistu od aprila do oktobra
Nedostaci višerodnih sorti jagode:
 • Mali broj sorti na tržištu
 • Uzak izbor tipova sadnog materijala
 • Navike kupaca da se jagoda jede samo u tzv.sezoni
 • Skupa berba (bere se cijelo ljeto i jesen)
Image
Image
Image

Jednorodne sorte jagode

Osnovne karakteristike:
 • Cvijeta u proljeće i plodonosii u zavisnosti od sorte i tehnologije uzgoja, bere se od aprila do juna
 • Većina proizvodnje jagode u svijetu je bazirana na proizvodnji jednorodnih sorti
 • Razvijen veliki broj sorata jagode
Prednosti jednorodnih sorti jagode:
 • Raznovrsnost sorti
 • Visoki prinosi
 • Razni tipovi sadnog matrijala
 • Navike kupaca-sezonalnost konzumiranja
 • Berba-sezonalnost
Nedostaci jednorodnih sorti jagode:
 • Sezonalnost berbe i prodaje
 • Veliki rizici u smislu pada cijene
 • Otežana prodaja
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image